Webbstream - Logo

Vad är Google Trends?

Utforska Google Trends: ett kraftfullt verktyg för att analysera och förstå sökbeteenden och trender. Med realtidsdata och historisk information kan du identifiera populära söktermer och deras förändringar över tid. Perfekt för marknadsförare, journalister och forskare, Google Trends hjälper till att fatta välgrundade beslut och förstå globala mönster.